Remedialteaching, dyslexie en dyscalculie

Klik hier voor ons dyslexie, TOS en dyscalculie protocol

Maatregelen en dispensaties op maat 

Leerlingen die een dyslexie- of dyscalculieverklaring hebben, komen in aanmerking voor compenserende faciliteiten deze staan op een eigen dyslexie- of dyscalculiekaart. Alle docenten hebben hiervan een totaaloverzicht. 

Remedial teaching 

Naar aanleiding van de screening en op verzoek van leerlingen, docenten Nederlands en/of mentoren komen enkele leerlingen in aanmerking voor remedial teaching. Deze taalzwakke leerlingen krijgen individueel remediërend taalonderwijs van de remedial teacher, waarbij het accent vaak ligt op het bewust maken van de leesstrategie, het verminderen van herhalingen bij het lezen en het meer zelfvertrouwen krijgen bij het lezen.