Leerwegondersteuning VMBO

Als je een beschikking voor leerwegondersteuning in de beroepsgerichte leerwegen hebt, wordt er op onze school, in het onderwijs aan jou, rekening gehouden met je didactische en pedagogische behoeften. 

Voor jou is er dan basisondersteuning (bijvoorbeeld kleinere klas, huiswerkklas, bijles). Soms heb je wat meer hulp nodig en kijken we samen met je ouder(s)/verzorger(s) hoe we je verder kunnen helpen. 

Aandacht voor achterstand op gebied van lezen 

Goed kunnen lezen is hier een essentieel onderdeel van het lesprogramma en belangrijk voor alle vakken. Als dit niet goed genoeg wordt beheerst, is de kans groot dat het leidt tot slechte prestaties en andere problemen. Ook is kunnen lezen een voorwaarde om goed te leren spellen. Daarom is er binnen de school een plan opgezet om extra zorg, in de vorm van structurele aandacht en begeleiding (RT – remedial teaching), te bieden aan zwakke lezers en spellers. 

Extra hulp op gebied van taal en rekenen 

Het doel is om onze leerlingen in het eerste jaar extra hulp te bieden op het gebied van taal- en rekenvaardigheden (dit is de leerstof t/m groep 8), omdat veel leerlingen het eindniveau van groep 8 nog niet hebben gehaald. Dit gebeurt door de taal- en rekenachterstand die deze leerlingen bij binnenkomst vertonen, weg te werken door hen adequaat te begeleiden en gericht met kleine stappen bij te werken. Hierdoor zijn zij in staat de andere vakken beter te begrijpen, krijgen spelenderwijs plezier in lezen en kunnen het programma voor de beroepsgerichte leerweg volgen en afsluiten. Dit gebeurt door middel van taalondersteuning en extra rekenlessen met behulp van individuele digitale programma’s. 

Extra ondersteuning als er sprake is van andere leerproblemen 

De ontwikkelingen op het gebied van de vraag naar begeleiding van leerlingen gaan snel. Als gevolg van de maatschappelijke ontwikkelingen, het passend onderwijs en als resultaat van het beleid WSNS (weer samen naar school) in het primair onderwijs zien wij een toenemende vraag naar vooral begeleiding van specifieke leerproblemen. De docenten worden elk jaar, waar nodig, bijgeschoold om hun deskundigheid en mogelijkheden om deze leerlingen te begeleiden verder te vergroten. Daarnaast zetten wij ook externe deskundigen in op de begeleiding van onze leerlingen.