Algemene schoolregels

Wij zijn aan de slag met Schoolwide Positive Behavior Support of kortweg PBS. Door middel van het inzetten van PBS hopen wij een veilig school te creëren met een positief klimaat waarin weinig onrust optreedt. Bij de samenvoeging van onze voorgaande scholen zijn onze schoolwaardes door alle leerlingen en het gehele personeel vastgesteld. Onze gezamenlijke waardes zijn: respect, verantwoordelijkheid, veiligheid en plezier. Vanuit de waardes zijn de gezamenlijke gedragsverwachtingen opgesteld. Bij het samenvoegen van de resultaten kwamen wij er achter dat er buiten de basisregels er specifieke (extra) gedragsverwachtingen nodig waren voor een aantal ruimtes, deze kunt u vinden als u op de link kliktDe leerlingen krijgen bij ons op school in het eerste leerjaar heel intensief les om de gedragsverwachtingen aan te leren. In de andere leerjaren worden de gedragsverwachtingen herhaald. Ook werken wij op school met een beloningssysteem waar wij ieder jaar verschillende verbeterdoelen op basis van data proberen aan te pakken. 

Hieronder staan de algemene gedragsverwachtingen van onze school 

Respect 

 • Ik groet bij binnenkomst en vertrek 
 • Ik blijf van andermans spullen af 
 • Ik respecteer dat iedereen een eigen mening heeft 
 • Ik toon respect door mijn lichaamshouding, stemgebruik en gezichtsuitdrukking 
 • Ik spreek Nederlands 

Veiligheid 

 • Ik voorkom ruzies en gevechten 
 • Ik blijf van anderen af 
 • Ik maak geen foto’s of filmpjes 
 • Ik zorg dat ik herkenbaar ben 
 • Ik signaleer en reageer 

Plezier 

 • Ik sluit niemand buiten 
 • Ik laat positief gedrag zien 
 • Ik geef complimenten aan anderen 

Verantwoordelijkheid 

 • Ik houd mijn omgeving netjes 
 • Ik gebruik materialen waarvoor zij bedoeld zijn 
 • Ik loop rustig door de school 
 • Ik gebruik mijn telefoon alleen op het schoolplein en de plaza of in de les als dit aangegeven wordt door de docent 
 • Ik stoor niemand met mijn geluid 
 • Vrienden van buiten blijven buiten