Loopbaan Oriëntatie en begeleiding

Wat is Loopbaanoriëntatie en –begeleiding?  

In het voortgezet onderwijs krijg je informatie over en begeleiding bij keuzes voor je verdere loopbaan. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) gaat over alles wat jou helpt om je voor te bereiden op keuzes voor je toekomstige studie of baan en over de mensen die je begeleiden en helpen (netwerken). Bij LOB leer je na te denken over het vervolg van je studie en een mogelijk beroep. 

Waarom hebben wij een LOBuur opgenomen in het lesrooster? 

Je leert je eigen loopbaancompetenties kennen en je krijgt zicht op loopbaanontwikkeling door middel van een loopbaandossier. 

LOB heeft ook veel samenhang met de vakken en activiteiten op school, zodat de je de verbinding met de vakken of activiteiten ervaart en zo kan bepalen welke studie- en beroepskeuze je kan en wil maken. 

 

Hoe maak je kennis met de verschillende profielen en beroepsroutes? 

In het eerste leerjaar gaat LOB vooral over jezelf. Wat kan jij, wat wil jij, wat is belangrijk voor jou. In het tweede leerjaar leer jij alle mogelijkheden van jouw school kennen en maak je voor de meivakantie jouw keuze. 

De profielen waaruit je kunt kiezen zijn: 

  • Zorg & Welzijn (Z&W) 
  • Economie & Ondernemen (E&O) 
  • (Technologische) Dienstverlening & Producten (TD&P).  

 Twee profielen zijn weer onderverdeeld in beroepsroutes. Die heten bij ons: 

Fancy Fashion (profiel: Zorg & Welzijn) 

Human Health (profiel: Zorg & Welzijn) 

Cash & Catering (profiel: Economie & Ondernemen) 

Building Business (profiel: Economie & Ondernemen) 

Het profiel Dienstverlening en Producten is niet onderverdeeld in beroepsroutes, maar met dat profiel maak je vooral kennis met technologische beroepen. 

 

De mentor of LOB-coach geeft met behulp van het computerprogramma Qompas jou alle informatie die je nodig hebt. 

Aan het eind van de periode voeren we, aan de hand van Qompas, een adviesgesprek met je, zodat je een juiste studiekeuze maakt voor het derde leerjaar.  

In de bovenbouw onderzoek je welke vervolgstudie het meest geschikt of gewenst is. Hiervoor gebruiken we o.a. Qompas, beroepsstages, projecten, gastlessen enz