Onderbouw

Welke vakken heb je in de onderbouw 

In de eerste klas volg je: Nederlandse en Engelse taal, wiskunde, rekenen, plusuren taal/rekenen, biologie, lichamelijke opvoeding, mens & maatschappij, informatica, drama, keuzevak (Frans/Duits/Natuurlab/Medialab), talentuur, studievaardigheden en mentoruur. In het tweede leerjaar worden de vakken economie en verzorging toegevoegd. In de onderbouw ligt de nadruk op toepassing van de leerstof, het ontwikkelen van vaardigheden en de samenhang tussen de diverse onderdelen. Ook wordt samenwerken steeds belangrijkerDaarom hebben we veel aandacht voor groepsvorming, sociale vaardigheden en onderzoeksopdrachten.

Studievaardigheden

Bij het vak studievaardigheid leren de leerlingen plannen. Ze worden ondersteund in hoe ze het beste hun schoolwerk kunnen organiseren en leren voor toetsen. Studievaardigheden is een vak van één uur per week waarin dit wordt aangeleerd. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is de Planagenda. Deze krijgen de leerlingen in de eerste schoolweek van school.

Keuzevakken

Onze eerste en tweede jaars leerlingen maken een eigen keuze! Er worden vier vakken aangeboden: Duits, Frans, Medialab en Natuurlab. Een leerling kiest zelf één van de vier vakken en volgt dit vak het hele jaar.
Het vak Medialab – In het keuzevak Medialab gaan de leerlingen aan de slag met film, fotografie en computer. Leerlingen zijn creatief met taal en met beeld en vinden het heerlijk om achter of voor een camera te staan om daarna op de computer aan de slag te gaan!
Het vak Natuurlab – In het keuzevak Natuurlab gaan de leerlingen veel dingen doen die te maken hebben met de natuur. Leerlingen houden van dingen uitzoeken en  onderzoeken, maar maken ook dingen die te maken hebben met de natuur.
De talen Frans of Duits – Bij dit vak leer je Frans of Duits spreken, schrijven, lezen en luisteren. Als je dit vak kiest, heb je altijd al Frans of Duits willen leren spreken.

Talentklassen

Gedurende het schooljaar volgen de leerlingen twee periodes een talentklas en twee periodes hebben zij geen talentklas. Aan het einde van de talentklas ontvangt de leerling een certificaat voor in hun eigen loopbaandossier. Dit schooljaar bieden wij de volgende talentklassen aan: Beauty-Kook,- Muziek-Programmeer-, Sport-, Voetbal-, Theater-, Atelier en Creatiefklas.

Daarnaast bieden wij jou extra naschoolse activiteiten aan op het gebied van sport, kunst en cultuur! 

Programma van toetsing in de onderbouw (PTO)

In de onderbouw werken we met een studiewijzer, een programma van toetsing voor alle eerste en tweede klassen. In het PTO wordt voor alle vakken omschreven welke stof, wat voor een opdracht praktisch of theoretisch, in welke periode deze wordt afgenomen en hoe zwaar de toetsen meewegen. Dit PTO wordt in het begin van het schooljaar op onze website gepubliceerd.

Overgangsbeleid

De onderbouwperiode wordt aan het eind van het tweede leerjaar afgesloten. In het eerste en tweede leerjaar worden Muiswerkadviestoetsen gemaakt. Deze toetsen maken in combinatie met de behaalde prestatiecijfers duidelijk of je in het derde leerjaar geplaatst kan worden in een basis, kader– of beroepsmavoklasJe ouder(s)/verzorger(s) worden tijdens voortgangsgesprekken op de hoogte gebracht van de keuzemogelijkheden en de uitkomst. 

Belangrijke documenten en verwijzingen