Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg is de wijze waarop de kwaliteit van ons onderwijs wordt bepaald, bewaakt, geborgd, verbeterd en verantwoord. Ieder verbeterproces begint met meten: het ‘nulpunt’ moet duidelijk zijn om vooruitgang vast te kunnen stellen. Zorg voor kwaliteit houdt echter niet op na verbetering, het gaat juist verder. Wij zijn voortdurend bezig om ons onderwijs te verbeteren en te zorgen dat leerlingen meer, beter of anders leren. 

Maatschappij, overheid en afnemers van het onderwijs vragen scholen de laatste jaren steeds meer om verantwoording af te leggen over de kwaliteit van het voortgezet onderwijs. 

Ondersteuningsinstrumenten 

Voor het meten, monitoren en analyseren maken wij gebruik van managementinformatiesystemen zoals het ManagementVenster, Magister Management Platform (MMP) en van het overzicht opbrengstenoordeel van de inspectie.