Zorg en begeleiding

Het ABC Noorderlicht is met haar diverse populatie een afspiegeling van Amsterdam in het klein. Het is een school waar de leerlingen persoonlijk worden begroet, gezien worden en in hun kracht worden gezet. Door iedereen binnen de school worden de gedragsverwachtingen en de waarden: verantwoordelijkheid, veiligheid, respect en plezier nagestreefd. Er heerst een vriendelijke open sociale sfeer en omgeving, met een duidelijke structuur, die het leren bevordert en waar wordt gewerkt met PBS (positive behavior support). Dit is een doelmatige aanpak, die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het ABC Noorderlicht streeft naar een zo passend mogelijk onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor elke leerling. 

De leerlingen stellen zichzelf doelen, denken hierbij na over de aanpak, over wie ze zijn en wat ze willen (worden) én bespreken zelf de voortgang op elk vlak geregeld met hun mentor en ouder(s)/verzorger(s). Deze doelen van de leerlingen worden opgenomen in hun OPP (ontwikkelingsperspectiefplan). Signaleringslijsten van Meten is Weten kunnen een middel zijn om de ondersteuningsbehoefte voor deze leerlingen vast te stellen. 

In de talentklassen en bij de keuzevakken krijgen de leerlingen de kans zich te ontwikkelen en te ontplooien in vakken waarin ze geïnteresseerd zijn. Alle leerlingen in de onderbouw worden gecoacht op studievaardigheden, zoals plannen en organiseren. Ook het welzijn van de leerlingen is belangrijk. Daarom hebben wij een gezonde schoolkantine, zijn wij een gezonde school en vinden wij het belangrijk dat de leerlingen sporten en bewegen en dagen we hen hierin uit. 

In de bovenbouw bieden wij de volgende beroepsroutes aan: Zorg & Welzijn (Human Health en Fancy Fashion), en Economie & Ondernemen (Cash & Catering en Building Business) en (Technologische) Dienstverlening en producten. Ook is het mogelijk om na het vmbo een mbo-diploma te behalen in een kortere periode. 

Het volledige ondersteuningsaanbod vindt u hier terug: ABC Noorderlicht ondersteuningsaanbod 2022