Drie niveau’s

Met een vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg heb je toegang tot mbo 2-opleidingen, met een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg heb je toegang tot mbo 3-opleidingen en met een gemengde leerweg diploma/beroepsmavo heb je toegang tot mbo 4-opleidingen. Op alle niveaus bieden wij vijf beroepsroutes aan uit de profielen Zorg en Welzijn, Economie en Ondernemen en (Technologische) Dienstverlening en ProductenStandaard vakken zijn: Nederlands, Engels, rekenen, lichamelijke opvoeding, LOB (loopbaanoriëntatie en – begeleiding), kunstvakken (inclusief CKV) en maatschappijleer 1 (de laatste twee vakken worden afgesloten in leerjaar drie). Biologie, economie, wiskunde en maatschappijleer 2 zijn gekoppeld aan de gekozen beroepsroute. 

Beroepsmavo 

Het Noorderlicht doet mee aan de landelijke pilot vmbo Nieuwe Leerweg. De Nieuwe leerweg komt op den duur in de plaats van de huidige vmbo gemengde en theoretische leerweg. Bij ons op school noemen wij de Nieuwe Leerweg de Beroepsmavo. Met dit diploma heb je toegang tot het mbo 4 en tot de havoDe Beroepsmavo wordt vanaf augustus 2021 aangeboden voor het profiel Zorg & Welzijn. Wij zullen dit de komende jaren uitbreiden met de profielen Economie en Ondernemen en Dienstverlening en Producten. Uiteraard blijven deze profielen te behalen met GL (Gemengde Leerweg). De gemengde leerweg geeft ook recht op doorstroom naar mbo 4 of havo. De standaard vakken zijnNederlands, Engels, rekenen, lichamelijke opvoeding, LOB (Loopbaanoriëntatie en -begeleiding), kunstvakken (inclusief CKV) en maatschappijleer 1 (de laatste twee vakken worden afgesloten in leerjaar drie). Biologie, economie, wiskunde, maatschappijleer 2geschiedenis en Duits zijn gekoppeld aan de gekozen richting.