Examen

Het Schoolexamen

Een belangrijk onderdeel van het diploma is het SE. Het SE bestaat uit alle toetsen per vak, die worden afgenomen in leerjaar 3 en leerjaar 4. De toetsen van leerjaar 3 en leerjaar 4 worden beschreven in het PTA. De PTA-cijfers worden gemiddeld per vak aan het einde van leerjaar 3 en/of leerjaar 4. Al deze gemiddelde cijfers worden het SE genoemd. Je moet   alle onderdelen van het PTA maken. Aan het einde van het 4e leerjaar wordt het SE afgesloten. Als je een PTAcijfer/onderdeel mist, dan kan het gemiddelde cijfer van een vak niet berekend worden en daarmee het SE niet afgesloten worden. Je kan dan niet deelnemen aan het Centraal Examen (CE)

Toetsweken

Op het ABC Noorderlicht worden de PTA-toetsen afgenomen in toetsweken. Leerjaar 3 heeft vier toetsweken en leerjaar 4 heeft drie toetsweken. In deze weken worden er diverse soorten toetsen/opdrachten afgenomen, die allemaal meetellen voor het SE. Er wordt voor het afnemen van deze toetsen een apart rooster gemaakt. 

 Het examenreglement 

Voor het goed laten verlopen van een examen is er een examenreglement. Dit reglement legt vast op welke wijze en onder welke voorwaarden het schoolexamen dient te worden afgenomen. Dit reglement is bestemd voor de kandidaten van het examen, ouders en docenten. 

Belangrijke documenten en verwijzingen