Wie is wie

Schoolleiding en management
Dhr. T. Remmers         Directeur
Mw. U Op ’t Land        Adjunct-directeur, teammanager 4e klas
Mw. C. Bakker              Teammanager 3e klas
Mw. D. van der Stelt   Teammanager 2e klas
Dhr. F. Lammerse       Teammanager 1e klas

 

Onderwijs ondersteunend personeel
Mw. D. Kappelle                 Administratie
Mw. P. van der Pol             Administratie
Mw. J. Wouter                     Administratie, ondersteuning verzuim
Dhr. D. Water                      Roostermaker
Dhr. J. Meijer                      Dagroostermaker
Dhr. J. Bloemraad              Systeembeheerder
Dhr. P. Derksen                   Conciërge
Dhr. J. W. de Jong              Kantinebeheerder

 Leerlingbegeleiders
Dhr. I. Koster                         2e klas
Mw. E van den Heuvel         1e klas
Mw. W. Trip                           3e  (3A, 3B en 3C en 4klas )

Zorg en ondersteuning
Mw. J. W. de Jong               Ondersteuningscoördinator en anti-pestcoördinator
Mw. W. Visser                      Orthopedagoog
Mw. K. Zouitni                     Ouder en Kind Adviseur (extern)
Mw. W. Latjes                      Begeleider passend onderwijs (extern)
Mw. N. Yakkioui                  Jeugdarts (extern)
Mw. T. Robben                    Jeugdpsycholoog (extern)
Mw. G. Würsten                  Jeugdverpleegkundige (extern)
Dhr. B. van Houten             Leerplichtambtenaar (extern)
Mw. T. Slijkhuis                   Schoolagent (extern)
Mw. J. de Jong                     Vertrouwensdocent