Onze school

 

Het Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht wil een stevige basis leggen van kennis, inzicht en vaardigheden waarmee jij een succesvolle aansluiting vindt bij een vervolgopleiding of beroep. Daarnaast vinden wij begeleiding in de vorming tot sociale, kritische en zelfstandige mensen heel belangrijk. 

De school besteedt veel aandacht aan achterstanden in taal en rekenen of anderszins. De hiaten worden opgevuld door jou op een enthousiaste manier kennis en vaardigheden bij te brengen die aansluiten bij je belevingswereld. De school bied je daarvoor een omgeving met veiligheid en structuur. Door naast kennisoverdracht te werken aan betekenisvol onderwijs waarbinnen jij je kwaliteiten kan laten zien en ontwikkelen, wordt de betrokkenheid van de jou bij de school vergroot. Met betekenisvol wordt bedoeld dat er een duidelijke Leerloopbaan- en Begeleidingslijn zichtbaar is van leerjaar één tot en met de doorstroom naar het vervolgonderwijs. 

Onze school ligt centraal en is zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Onze school is te vinden op de Rode Kruisstraat 14 in Amsterdam-Noord en is te bereiken vanuit het centrum van Amsterdam naar metrostation Noorderpark. Het is dan 12 minuten lopen naar school. Of met bus 35 is het een paar haltes naar de Rode Kruisstraat. Vanuit Waterland, het gebied ten noorden van Amsterdam, is de school goed te bereiken vanaf metrostation Noord. 

Met onze website willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze school. Daarnaast willen wij je informatie geven over de dagelijkse gang van zaken op school.