Hulp van buiten binnen school

De begeleider passend onderwijs 

De taak van een begeleider passend onderwijs is om leerlingen te begeleiden en te zorgen dat ze met de juiste aanpassingen gewoon op school kunnen blijven. Ook begeleidt de begeleider passend onderwijs hele klassen en groepen daarin met het maken van plannen om nog beter te kunnen werken. 

De schoolarts 

Ieder kind in Nederland gaat op dezelfde leeftijd naar de schoolarts. Dit zijn de vaste momenten. Tijdens de middelbare school is dit op 14 jarige leeftijd. De schoolarts let op de volgende punten: de lengte, het gewicht, de lichaamshouding, de motorische ontwikkeling, de spraak / taalontwikkeling, het gehoor, het gezichtsvermogen, de sociaal-emotionele ontwikkeling. De schoolarts test dit met behulp van diverse hulpmiddelen zoals: vragenlijsten, observatie, de gehoortest en de oogtest. Wanneer de schoolarts problemen signaleert, moet een leerling meestal nog een keertje terugkomen. Daarna kan je worden doorverwezen naar een andere hulpverlener. Bijvoorbeeld naar een huisarts of specialist. Onze schoolarts behandelt nooit zelf. 

De schoolverpleegkundige 

In de tweede klas wordt door de schoolverpleegkundige een vragenlijst over het sociaal emotioneel welbevinden afgenomen. De leerlingen worden vervolgens uitgenodigd voor een gesprek waarbij naar de gezondheid en het welbevinden van de leerling wordt geïnformeerd en de vragenlijst samen met de leerling wordt doorgenomen. De lengte en het gewicht worden gecontroleerd en op indicatie ook de ogen, de oren en de houding. Van mogelijke afwijkende bevindingen en gegeven adviezen worden de ouders schriftelijk op de hoogte gesteld. De vragenlijst wordt geanonimiseerd en door de GGD verwerkt voor statistisch onderzoek. Ook leerlingen uit andere klassen bij wie sprake is van psychosociale problematiek kunnen bij de schoolverpleegkundige terecht. De schoolverpleegkundige is regelmatig op school aanwezig.