Versnelde beroepsroute

Wat is de versnelde beroepsroute?

Het Noorderlicht werkt nauw samen met het ROC van Amsterdam. Bij de sector Zorg & Welzijn basisberoepsgerichte leerweg is in schooljaar 2019-2020 een VM2 route gestart. De keuze is aan jou of je hieraan mee wilt doen of niet. Hoe werkt het? 

In de 3e klas (VM2.0) begin je met een stuk van het programma van het mbo. Naast de normale vakken die je nodig hebt van het vmbo basisberoepsgerichte programma. Voor het mbo-gedeelte komen mbodocenten 2 lesuren per week naar het Noorderlicht. In de 4e klas ga je door met een volgend deel van het programma van het mbo, weer 2 lesuren per week. Na het examen vmbo in mei, ga je verder met een “Summercourse”.  

In het 5e leerjaar ben je ingeschreven op het mbo, loop je stage en volg je lessen op het ROC en het Noorderlicht. Als je op een normaal tempo doorwerkt, heb je in 5 jaar een vmbo én mbo-niveau 2 diploma! 

Bij de sector Economie zijn we gestart met een vmbo-module die we, voor degenen die dat kunnen, ook op mbo-niveau aanbieden. Kaderberoepsgerichte leerlingen van het 4e leerjaar hebben de kans om deze module zowel op vmbo als op mbo af te ronden! De kaderberoepsgerichte leerlingen die deze module halen, krijgen een certificaat op mbo-niveau 4. Dit certificaat geeft recht op vrijstelling op het mbo.  

Het Amsterdams Beroepscollege is actief om, in samenwerking met het ROC, meer/andere versnelde routes te ontwikkelen.