Erkenning sportactieve school

Wij zijn gecertificeerd als “Sportactieve School”. Dit certificaat wordt verstrekt door de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) en NOC*NSF. Het doel is om scholen voor VO, PO en SO in Nederland die actief zijn op het gebied van bewegen en sport en die voldoen aan de criteria “Sportactieve School”, een kwaliteitskeurmerk te geven. Dit keurmerk vindt u bij de rubriek gezonde school. 

Wat is een Sportactieve School? 

Het is belangrijk dat kinderen voldoende sporten en bewegen. Alleen het volgen van de lessen lichamelijke opvoeding is niet voldoende. Scholen die in aanmerking komen voor het certificaat ‘Sportactieve School’ hebben een ruim aanbod in sport- en beweegactiviteiten. Er is, op basis van het leerplan, structurele aandacht voor leerlingen met een bewegingsachterstand of juist een bewegingstalent. Leerlingen moeten op niveau en naar interesse kunnen meedoen. Daarnaast werken de Sportactieve Scholen samen met buitenschoolse aanbieders van bewegingsactiviteiten.