Leerlingen

Er staat veel informatie op onze website en in onze schoolgids. Hieronder vind je een aantal onderwerpen die belangrijk zijn, een greep uit de informatie! Uitgedeelde brieven vinden jullie hier!

De lesroosters staan in Magister!

Wijzigingen op het rooster vind je hier

PTO’s voor de leerlingen uit de onderbouw:

PTA’s en informatie over het eindexamen voor de leerlingen uit de bovenbouw:

Aangepast PTA wegens CORONA maatregelen: Wijzigingen PTA ISD