Ouder- en Kind adviseurs

Ouder- en Kindteams

Op alle Amsterdamse scholen in het voortgezet onderwijs werken vaste ouder- en kindadviseurs, jeugdartsen en -psychologen vanuit het Ouder- en Kindteam. Ook wordt de jeugdgezondheidszorg voortaan vanuit de Ouder- en Kindteams geboden. Leerlingen en ouder(s) kunnen samen of afzonderlijk bij de ouder- en kind adviseur terecht met kleine en grote vragen of zorgen. Bijvoorbeeld over het omgaan met leeftijdsgenoten, ruzie thuis of het gebruik van drank of drugs. Maar ook voor het vinden van een leuke activiteit na school. Het Ouder- en Kindteam is er om ouders, kinderen en jongeren goed en snel te helpen.

Wat doet een ouder- en kindadviseur?

Een ouder- en kinderadviseur kijkt samen met de leerling en/of ouder(s) wat er nodig is. Soms is een gesprek voldoende, soms is het nodig om samen een plan te maken. Een ouder- en kindadviseur kan leerling en ouder(s) helpen met tips, gesprekken of een training. Als het nodig is, kan zij  ook anderen in het gezin ondersteuning bieden.

De ouder- en kindadviseur maakt deel uit van een Ouder- en Kindteam. Daarin werken ouder- en kindadviseurs vanuit verschillende organisaties, met allemaal hun eigen expertise. Hierdoor is er in het team veel kennis en ervaring beschikbaar. In het team zitten ook een jeugdarts en jeugdpsycholoog die mee kunnen meedenken of ingeschakeld kunnen worden voor een korte behandeling.

Spreekuur op school

Om goed bereikbaar te zijn, houdt de ouder- en kinderadviseur spreekuur op school. Zij  is onafhankelijk van school en gaat vertrouwelijk om met informatie. Als leerling en ouder(s) het goed vinden, werkt zij wel samen met school. Zo worden onderwijsondersteuning en zorg goed op elkaar afgestemd.

Gezondheidsonderzoek

Vanuit de jeugdgezondheidszorg wordt de gezondheid van leerlingen in de tweede en vierde klas onderzocht. De jeugdarts biedt begeleiding bij verzuim door ziekte. Meisjes worden in het jaar dat zij 13 worden, opgeroepen voor de HPV-vaccinatie.