Remedialteaching, dyslexie en dyscalculie

Maatregelen en dispensaties op maat

Leerlingen die een dyslexie- of dyscalculieverklaring hebben, komen in aanmerking voor compenserende faciliteiten deze staan op een eigen dyslexie- of dyscalculiekaart. Alle docenten hebben hiervan een totaaloverzicht.

Aangepaste beoordeling

Er is een aangepaste beoordeling van spellingsfouten, spelling en zwakke formuleringen mag de beoordeling van een toets niet beïnvloeden. Als spelling en/of formulering wél onderdeel van de leerstof is, zoals bij spellingstoetsen, moet de beoordeling worden aangepast. Om de aangepaste beoordeling goed te kunnen toepassen vragen de (taal)docenten zich steeds af: wat wil ik met dit onderdeel toetsen: de spelling of een andere taalvaardigheid?

Onderlinge taalkundige afstemming

Binnen de vaksecties Nederlands, Engels en Duits worden dezelfde taal- en redekundige begrippen gehanteerd. Een sectie heeft een eenduidig oordeel over wat spelfouten zijn en wat grammaticale fouten zijn.

Remedial teaching

Naar aanleiding van de screening en op verzoek van leerlingen, docenten Nederlands en/of mentoren komen enkele leerlingen in aanmerking voor remedial teaching. Deze taal zwakke leerlingen krijgen individueel remediërend taalonderwijs van de remedial teacher, waarbij het accent vaak ligt op het bewust maken van de leesstrategie, het verminderen van herhalingen bij het lezen en het meer zelfvertrouwen krijgen bij het lezen.