Bovenbouw

Welke vakken heb je in de bovenbouw? 

In de bovenbouw worden 3 sectoren aangeboden, de sector Zorg en Welzijn (Z&W)sector Economie en Ondernemen (E&O) en sector (TechnologischeDienstverlening en Producten ((T)D&PAfhankelijk van je interesse en kwaliteiten kun je binnen deze sectoren kiezen.

Twee beroepsroutes in de sector Zorg & Welzijn (basis-kader)

In de sector Zorg & Welzijn worden vier profielvakken aangeboden: Mens en gezondheid, Mens en omgeving, Mens en activiteit en Mens en zorg. Daarnaast worden er per beroepsroute keuzevakken aangeboden.
Binnen deze sector zijn twee beroepsroutes: Fancy Fashion (FF) en Human Health (HH).
Fancy fashion (FF) leidt onze leerlingen op naar een beroep in de wereld van fashion & lifestyle. Bij deze beroepsroute krijgen de leerlingen naast de vier profielvakken uit Zorg & Welzijn ook de keuzevakken: FD catering en inrichting, Huidverzorging, Mode & design en Haarverzorging.
Human & health (HH) leidt onze leerlingen op naar een beroep in de wereld van zorg voor kinderen, jeugd en ouderen. Bij deze beroepsroute krijgen de leerlingen naast de vier profielvakken uit Zorg & Welzijn ook de keuzevakken: FD catering en inrichting, Ondersteuning bij sport en bewegingsactiviteiten, Technologie in de zorg en Voorkomen van ongevallen en EHBO.

Twee beroepsroutes in de sector Economie (basis-kader)

In de sector economie met het profiel Economie & Ondernemen worden in beide beroepsroutes vier profielvakken aangeboden: Commercieel, Secretarieel, Logistiek en Administratie. Daarnaast worden er per beroepsroute keuzevakken aangeboden. Binnen deze sector zijn twee beroepsroutes: Cash & Catering (CC) en Building Business (BB).
Cash & Catering (CC) leidt onze leerlingen op naar een beroep in de wereld van ondernemen, evenementen, hapjes en drankjes. Bij deze beroepsroute krijgen de leerlingen naast de vier profielvakken uit Economie & Ondernemen ook de keuzevakken: FD catering en inrichting, Presentatie en styling, Voeding en beweging en Geüniformeerde beroepen.
Building Business (BB) leidt onze leerlingen op naar een beroep in de wereld van handel, geld en markt. Bij deze beroepsroute krijgen de leerlingen naast de vier profielvakken uit Economie & Ondernemen ook de keuzevakken: Webshop, Presentatie en styling, Financieel en administratief beheer en Ondernemen.
Een derde beroepsroute die in de vierde klas nog aangeboden wordt is Excellent Events. Deze zal in schooljaar 2022-2023 niet meer bestaan.

Een beroepsroute in de sector D&P (basis-kader)

De beroepsroute T(D&P) is een nieuwe beroepsroute die is gestart in het derde leerjaar in 2021. In de sector (T)D&P wordt in de beroepsroute 4 profielvakken aangeboden: Organiseren van een activiteit, Multimediale productie maken, Presenteren, promoten en verkopen, Een product maken en verbeteren.
T(D&P) is een breed vmbo-profiel. Dit betekent dat in dit profiel intersectoraal gewerkt wordt: er komen aspecten aan de orde van verschillende sectoren. Voordeel van het profiel D&P is dat leerlingen breed worden opgeleid en daarna pas een keuze maken voor een (specifiekere) vervolgopleiding.
Bij deze beroepsroute krijgen de leerlingen naast de vier profielvakken uit D&P ook de keuzevakken: Webshop, Voeding en beweging, Geüniformeerde beroepen en Technologie.

Beroepsmavo/Nieuwe Leerweg

In het schooljaar 2021-2022 jaren wordt in een landelijke pilot de gemengde leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL) van het vmbo samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Het Noorderlicht doet mee aan deze pilot voor de sector Zorg & Welzijn. Naast de algemeen vormende vakken volgen de leerlingen het praktijkgerichte programma. Het praktijkgerichte programma bestaat uit praktische realistische projecten, uit te voeren in en buiten de school (bedrijfsleven, instellingen, overheden , vervolgonderwijs). Leerlingen ontwikkelen/ontwerpen en maken dingen en voeren taken uit. Het doen van de taken wordt ondersteund door een aanpak van rubrics. Bij de toepassing van rubrics staat centraal: een heldere aanpak voor de leerling met duidelijke open opdrachten, een eigen beoordelingsaanpak zodat het zelfstandig aanpakken en doorlopen van de praktische opdrachten gestimuleerd wordt. De Beroepsmavo sluit aan op mbo niveau 4 of havo. Vanaf 2024 zal GL en TL niet meer bestaan en zal deze Nieuwe Leerweg ook voor de sector Economie en (T)D&P een feit zijn.