Bovenbouw

Welke vakken heb je in de bovenbouw? 

In de bovenbouw worden 3 sectoren aangeboden, de sector Zorg en Welzijn (Z&W)sector Economie en Ondernemen (E&O) en sector (TechnologischeDienstverlening en Producten ((T)D&P)Afhankelijk van je interesse en kwaliteiten kun je binnen deze sectoren kiezen voor 5 beroepsroutes: 

  • Fancy Fashion (FF) 
  • Human Health (HH), 
  • Building Business (BB) 
  • Cash & Catering (CC) 
  • Vanaf augustus 2021 Technologische Dienstverlening en Producten ((T)D&P) 

De vakken die gegeven worden zijn afhankelijk van de sector en de gekozen beroepsroute. In de bovenbouw ligt de nadruk op toepassing van de leerstof en het ontwikkelen van beroepsvaardigheden in de gekozen beroepsroute. Ook besteden we, net als in de onderbouw, veel aandacht aan samenwerken, groepsvorming, sociale vaardigheden en onderzoeksopdrachten. 

Wat is de rol van de mentor in de bovenbouw? 

In de bovenbouw krijg je te maken met een nieuwe mentor. Vanzelfsprekend vindt er een goede overdracht plaats van onder- naar bovenbouw.
Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor geeft zijn of haar klas minimaal één vak en heeft daarnaast een mentoruur en een LOB-uur op het rooster staan. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor zowel leerlingen als ouders.
In het mentoruur wordt aandacht besteed aan het leren plannen en studeren, belangrijke vaardigheden in de aanloop naar het eindexamen en de keuze van een vervolgopleiding.