Bovenbouw

Welke vakken heb je in de bovenbouw?

In de bovenbouw worden 2 sectoren aangeboden, de sector Zorg en Welzijn (Z&W) en de sector Economie en Ondernemen (E&O).

Afhankelijk van je interesse en kwaliteiten kun je binnen deze sectoren kiezen voor 5 beroepsroutes:

  • Fancy Fashion (FF)
  • Human Health (HH),
  • Excellent Events (EE),
  • Making Money (MM)
  • Cash & Catering (CC).

De vakken die gegeven worden zijn afhankelijk van de sector en de gekozen beroepsroute. In de bovenbouw ligt de nadruk op toepassing van de leerstof en het ontwikkelen van beroepsvaardigheden in de gekozen beroepsroute. Ook besteden we, net als in de onderbouw, veel aandacht aan samenwerken, groepsvorming, sociale vaardigheden en onderzoeksopdrachten.

Wat is de rol van de mentor in de bovenbouw?

In de bovenbouw krijgen de leerlingen te maken met een nieuwe mentor. Vanzelfsprekend vindt er een gedegen overdracht plaats van onder- naar bovenbouw.

Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor geeft zijn of haar klas minimaal één vak en heeft daarnaast een mentoruur op het rooster staan. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor zowel leerlingen als ouders.

In het mentoruur wordt aandacht besteed aan het leren plannen en studeren, belangrijke vaardigheden in de aanloop naar het eindexamen.

De overgang van bovenbouw naar een vervolgopleiding

Leerlingen maken in het vierde leerjaar een keuze voor een vervolgopleiding en/of beroep. Om dit goed te begeleiden krijgen de leerlingen ook in de bovenbouw Loopbaan Oriëntatie en begeleiding (LOB) aangeboden. Aan de hand van wat leerlingen leuk vinden, waar ze goed in zijn en waar mogelijkheden voor de toekomst liggen, worden ze gericht begeleid door de LOB-coach. Daarnaast hebben we een decaan die de leerlingen ondersteunt bij het inschrijven/plaatsen op een passend vervolg opleiding.