Onderbouw

Welke vakken heb je in de onderbouw 

In de onderbouw volg je: Nederlandse en Engelse taal, mens & maatschappij, biologie, wiskunde, rekenen, drama, informatiekunde, studievaardigheden, beroepsoriëntatie en bewegingsonderwijs. In het tweede leerjaar worden de vakken economie en verzorging toegevoegd. In de onderbouw ligt de nadruk op toepassing van de leerstof, het ontwikkelen van vaardigheden en de samenhang tussen de diverse onderdelen. Ook wordt samenwerken steeds belangrijkerDaarom hebben we veel aandacht voor groepsvorming, sociale vaardigheden en onderzoeksopdrachten. Daarnaast bieden wij jou extra activiteiten aan op het gebied van sport, kunst en cultuur! En dan heb je ook nog de vakken die je zelf kiest. Je kunt een keuze maken uit onze keuzevakken en de talentklassen.  

Wat is de rol van de mentor in de onderbouw 

Elke klas heeft een mentor die zijn of haar klas 2 uur op het rooster heeft. Er wordt dan gewerkt aan, zoals de school dat noemt, persoonlijke ontwikkeling. Je leert zelf antwoord geven op de vragen: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? In de praktijk is dit de eerste aanzet tot talentontwikkeling, ambitie en de haalbaarheid hiervan. De mentor biedt ondersteuning voor jou en is de eerste contactpersoon voor de ouders.  

De overgang van onderbouw naar bovenbouw 

De onderbouwperiode wordt aan het eind van het tweede leerjaar afgesloten. In het eerste en tweede leerjaar worden Muiswerkadviestoetsen gemaakt. Deze toetsen maken in combinatie met de behaalde prestatiecijfers duidelijk of je in het derde leerjaar geplaatst kan worden in een basis, kader– of beroepsmavoklasJe ouder(s)/verzorger(s) worden tijdens voortgangsgesprekken op de hoogte gebracht van de keuzemogelijkheden en de uitkomst. 

Belangrijke documenten en verwijzingen