Examen

Het examenreglement

De schoolopleiding VMBO basis, kader of gemengde leerweg wordt afgesloten met een eindexamen. Dit eindexamen omvat voor alle vakken twee elementen: het schoolexamen (SE) en het centraal examen (CE). Het centraal examen is voor sommige vakken een centraal praktisch school examen (CSPE).

Het examenprotocol

Voor het goed laten verlopen van een examen is er een examenprotocol. Dit protocol legt vast op welke wijze en onder welke voorwaarden het examen dient te worden afgenomen. Dit protocol is bestemd voor de redactiecommissie, opleiders en opleidingscommissies, begeleiding, organisatie en kandidaten van het examen.

Belangrijke documenten en verwijzingen