Algemene schoolregels

Dit gaan wij aan de slag met Schoolwide Positive Behavior Support of kortweg PBS. Door middel van het inzetten van PBS hopen wij een veilig school te creëren met een positief klimaat waarin weinig onrust optreedt. De eerste stappen in dit proces zijn al genomen door met alle leerlingen van de huidige 2e , 3e en 4e leerjaar en het gehele personeel onze schoolwaardes vast te stellen. Onze gezamenlijke waardes zijn: respect, verantwoordelijkheid, veiligheid en plezier. Vanuit de waardes zijn de gezamenlijke gedragsverwachtingen opgesteld. Bij het samenvoegen van de resultaten kwamen wij er achter dat er buiten de basisregels er specifieke (extra) gedragsverwachtingen nodig waren voor een aantal ruimtes, deze kunt u vinden als u drukt op de link. Vanaf komend schooljaar zullen de leerlingen les krijgen in gedragsverwachtingen en betrokken worden bij een vast te stellen beloningssysteem.

Hieronder staan de algemene school gedragsverwachtingen

Respect

 • Ik groet bij binnenkomst en vertrek
 • Ik blijf van andermans spullen af
 • Ik respecteer dat iedereen een eigen mening heeft
 • Ik toon respect door mijn lichaamshouding, stemgebruik en gezichtsuitdrukking
 • Ik spreek Nederlands

Veiligheid

 • Ik voorkom ruzies en gevechten
 • Ik blijf van anderen af
 • Ik maak geen foto’s of filmpjes
 • Ik zorg dat ik herkenbaar ben
 • Ik signaleer en reageer

Plezier

 • Ik sluit niemand buiten
 • Ik laat positief gedrag zien
 • Ik geef complimenten aan anderen

Verantwoordelijkheid

 • Ik houd mijn omgeving netjes
 • Ik gebruik materialen waarvoor zij bedoeld zijn
 • Ik loop rustig door de school
 • Ik gebruik mijn telefoon alleen op het schoolplein en de plaza of in de les als dit aangegeven wordt door de docent
 • Ik stoor niemand met mijn geluid
 • Vrienden van buiten blijven buiten