Loopbaan Oriëntatie en begeleiding

Wat is Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding?

In het voortgezet onderwijs krijgen leerlingen informatie over en begeleiding bij keuzes voor hun verdere loopbaan. Loopbaanoriëntatie (LOB) gaat over alles wat leerlingen helpt om hen voor te bereiden op keuzes voor hun toekomstige studie of baan en over de mensen die hen begeleiden en helpen (netwerken). Bij LOB leren leerlingen na te denken over het vervolg van hun studie en een mogelijk beroep.

Waarom hebben wij een LOB uur opgenomen in het lesrooster?

  • leerling leert eigen loopbaancompetenties kennen
  • leerling krijgt zicht op loopbaanontwikkeling door middel van een loopbaandossier

LOB heeft ook veel samenhang met de vakken en activiteiten van de school, zodat de leerling de verbinding met de vakken of activiteiten ervaart om mede te bepalen welke studie-, beroepskeuze de leerling zal maken.

Hoe maken de leerling kennis met de verschillende beroepsroutes?
Voor een korte periode maken de leerlingen kennis met een beroepenveld en bereiden wij ze vast voor op de nieuwe profielen waarmee zij in de bovenbouw gaan werken.  Deze beroepsroutes heten bij ons:

  1. Human Health
  2. Cash & Catering
  3. Making Money
  4. Excellent Events
  5. Fancy Fashion.

Op deze manier maken alle leerlingen uit de onderbouw kennis met de wereld van de mode, handel, administratie, catering, reclame en het organiseren van evenementen. Na afloop van elke kennismaking, waarbij de leerling ook veel praktijkopdrachten moet doen, vult de leerling een evaluatie- en competentie-formulier in.

Aan het eind van de tweede klas worden er aan de hand van de ingevulde formulieren competentie- en adviesgesprekken met elke leerling gevoerd, zodat er een juiste studiekeuze gemaakt wordt voor het derde leerjaar.