Wie is wie (2018-2019)

Schoolleiding en management
Dhr. T. Remmers                  Directeur
Mw. U Op ’t Land                 Adjunct-directeur, teammanager 3e klas
Mw. C. Bakker                       Teammanager 4e klas
Mw. M. Focke                        Teammanager 2e klas
Dhr F. Lammerse                  Teammanager 1e klas

Onderwijs ondersteunend personeel
Mw. T. Van Kessel               Hoofd administratie
Mw. A. Oemardien              Administratie
Mw. J. Wouter                     Administratie, ondersteuning verzuim
Mw. A. Van Gelderen          Roostermaker, administratie
Dhr. J. Bloemraad               Systeembeheerder
Dhr. A. Faiz                           Conciërge
Dhr. P. Derksen                    Conciërge
Dhr. P. Lücke                        Conciërge
Dhr. T. Torenstra                  Conciërge, catering tussen de middag
Dhr. J. W. de Jong               Kantinebeheerder

 Leerlingbegeleiders
Dhr. I. Koster                         1e klas
Mw. E van den Heuvel         2e klas
Mw. W. Trip                           3e klas
Mw. S. Aben                           4e klas

Zorg en ondersteuning
Mw. J. W. de Jong               Ondersteuningscoördinator
Mw. Visser                            Orthopedagoog
Mw. Sakina Badho              Ouder en Kind Adviseur (extern)
Mw. A. Stam                         Ouder en Kind Adviseur (extern)
Dhr. J. Goutier                      Begeleider passend onderwijs (extern)
Mw. A. Van der Worp          Jeugdarts (extern)
Mw. T. Robben                     Jeugdpsycholoog (expern)
Mw. G. Würsten                   Jeugdverpleegkundige (extern)
Mw. M. H. El Yakoubi         Leerplichtambtenaar (extern)
Mw. M. Kraan                       Schoolagent (extern)