Wie is wie

Schoolleiding en management
Dhr. T. Remmers        Directeur
Mw. U Op ’t Land       Adjunct-directeur, teammanager 3e klas
Mw. C. Bakker            Teammanager 4e klas
Dhr F. Lammerse       Teammanager 1e en 2e klas

Onderwijs ondersteunend personeel
Mw. T. Van Kessel               Hoofd administratie
Mw. A. Oemardien              Administratie
Mw. J. Wouter                     Administratie, ondersteuning verzuim
Mw. A. Van Gelderen          Roostermaker, administratie
Dhr. J. Bloemraad               Systeembeheerder
Dhr. A. Faiz                           Conciërge
Dhr. P. Derksen                    Conciërge
Dhr. P. Lücke                        Conciërge
Dhr. T. Torenstra                 Conciërge, catering tussen de middag
Dhr. J. W. de Jong               Kantinebeheerder

 Leerlingbegeleiders
Dhr. I. Koster                         1e klas
Mw. E van den Heuvel         2e klas
Mw. W. Trip                           3e  en 4klas (4A, 4B en 4C)
Mw. S. Aben                           4e klas (4D, 4E en 4G)

Zorg en ondersteuning
Mw. J. W. de Jong               Ondersteuningscoördinator en anti-pestcoördinator
Mw. W. Visser                       Orthopedagoog
Mw. K. Zouitni                      Ouder en Kind Adviseur (extern)
Mw. W. Latjes                      Begeleider passend onderwijs (extern)
Mw. N. Yakkioui                  Jeugdarts (extern)
Mw. T. Robben                     Jeugdpsycholoog (extern)
Mw. G. Würsten                   Jeugdverpleegkundige (extern)
Dhr. B. van Houten              Leerplichtambtenaar (extern)
Mw. T. Slijkhuis                    Schoolagent (extern)
Mw. C. Sigerlaki                    Vertrouwensdocent
Mw. J. de Jong                      Vertrouwensdocent