Leerlingen met leerwegondersteuning

Voor leerlingen met een beschikking voor leerwegondersteuning in de beroepsgerichte leerwegen wordt er op onze school, in het onderwijs aan deze leerlingen, rekening gehouden met hun didactische en pedagogische behoeften. De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen bieden wij het leerwegondersteunend onderwijs aan.

Leerlingen met leerwegondersteuning krijgen

  • les in kleinere klassen
  • het tempo wat lager
  • extra hulp op gebied van taal en rekenen
  • meer individuele aandacht en bijlessen van docenten

Door de extra hulp en aandacht halen deze leerlingen een diploma in de beroepsgerichte leerweg.

Aandacht voor achterstand op gebeid van lezen

Goed kunnen lezen is hier een essentieel onderdeel van het lesprogramma en belangrijk voor alle vakken. Als dit niet goed genoeg wordt beheerst, is de kans groot dat het leidt tot slechte prestaties en velerlei andere problemen. Ook is kunnen lezen een voorwaarde om goed te leren spellen. Daarom is er binnen de school een plan opgezet om extra zorg, in de vorm van structurele aandacht en begeleiding (RT), te bieden aan zwakke lezers en spellers.

Extra hulp op gebeid van taal en rekenen

Het doel is om onze eerste jaars leerlingen extra hulp te bieden op het gebied van taal- en rekenvaardigheden (dit is de leerstof t/m groep 8), omdat veel leerlingen het eindniveau van groep 8 nog niet hebben gehaald. Dit gebeurt door de taal- en rekenachterstand die deze leerlingen bij binnenkomst vertonen, weg te werken door hen adequaat te begeleiden en gericht met kleine stappen bij te werken. Hierdoor zijn zij in staat de andere vakken beter te begrijpen, krijgen spelenderwijs plezier in lezen en kunnen het programma voor de beroepsgerichte leerweg volgen en afsluiten. Dit gebeurt door middel van taalondersteuning en extra rekenlessen met behulp van individuele digitale programma’s.

Extra ondersteuning als er sprake is van andere leerproblemen

De ontwikkelingen op het gebied van de vraag naar begeleiding van leerlingen gaan snel. Als gevolg van de maatschappelijke ontwikkelingen, het passend onderwijs en als resultaat van het beleid WSNS (weer samen naar school) in het primair onderwijs zien wij een toenemende vraag naar vooral begeleiding van specifieke leerproblemen. De docenten worden elk jaar waar nodig bijgeschoold om hun deskundigheid en mogelijkheden om deze leerlingen te begeleiden, verder te vergroten. Daarnaast zetten wij ook externe deskundigen in op de begeleiding van onze leerlingen.