Drie niveau’s

Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Met een VMBO basisberoepsgerichte leerweg diploma heb je toegang tot MBO2 en met een VMBO kaderberoepsgerichte leerweg diploma heb je toegang tot het MBO3. Voor zowel basis- als kaderberoepsgerichte leerweg bieden wij vijf beroepsroutes aan uit de richtingen Zorg en Welzijn of Economie en Ondernemen. Standaard vakken zijn: Nederlands, Engels, Rekenen, lichamelijke opvoeding, LOB (loopbaan oriëntatie begeleiding), kunstvakken en maatschappijleer 1 (de laatste twee worden afgesloten in leerjaar drie). Biologie, Economie, wiskunde en maatschappijleer 2 zijn gekoppeld aan de gekozen beroepsroute.

Gemengde leerweg

Met een VMBO gemengde theoretische leerweg diploma heb je toegang tot het MBO4 en is het onder voorwaarden mogelijk om net als bij een VMBO theoretische leerweg diploma toegelaten te worden tot de HAVO. Voor gemengde leerweg bieden wij twee richtingen aan Zorg en Welzijn of Economie en Ondernemen. De standaard vakken Nederlands, Engels, Rekenen, lichamelijke opvoeding, LOB (loopbaan oriëntatie begeleiding), kunstvakken en maatschappijleer 1 (de laatste twee worden afgesloten in leerjaar drie). Biologie, Economie, wiskunde, maatschappijleer 2 en Duits zijn gekoppeld aan de gekozen richting.