Onze school

Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht wil een stevige basis leggen van kennis, inzicht en vaardigheden waarmee leerlingen een succesvolle aansluiting vinden bij een vervolgopleiding of beroep. Daarnaast vinden wij begeleiding in de vorming tot sociale, kritische en zelfstandige mensen heel belangrijk.

De school besteedt veel aandacht aan achterstanden in taal en rekenen of anderszins. De hiaten worden opgevuld door leerlingen op een enthousiaste manier kennis en vaardigheden bij te brengen die aansluiten bij hun belevingswereld. De school biedt hen daarvoor een omgeving met veiligheid en structuur. Door naast kennisoverdracht te werken aan betekenisvol onderwijs waarbinnen de leerling zijn of haar kwaliteiten kan laten zien en ontwikkelen, wordt de betrokkenheid van de leerlingen bij de school vergroot. Met betekenisvol wordt bedoeld dat er een duidelijke Leerloopbaan- en Begeleidingslijn zichtbaar is van leerjaar één tot en met de doorstroom naar het vervolgonderwijs.

Onze school ligt centraal en is zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Voor de locatie op de Rode Kruisstraat 14, te bereiken vanuit het centrum van Amsterdam naar metrostation Noorderpark. Het is dan 12 minuten lopen naar school of met bus 32 een paar haltes en je stapt uit op de hoek Meeuwenlaan, Rode Kruisstraat. Vanuit het gebied Waterland is de school goed te bereiken vanaf het metro station Amsterdam Noord. Het is dan 12 minuten lopen.

Met onze website willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze school. Daarnaast willen wij u informatie geven over de dagelijkse gang van zaken op school.