VMBO gezondheid Amsterdam

Het ABC Noorderlicht in Amsterdam is een VMBO school waar onder andere het profiel Zorg en Welzijn wordt aangeboden. Bij deze sector staat de module gezondheid bovenaan de lijst. In de bovenbouw krijgen de leerlingen de module “ Mens en Gezondheid” waar het ondersteunen bij activiteiten op het gebied van een gezonde leefstijl centraal staat.

Waar staat de Module Mens en Gezondheid voor?

Er wordt binnen deze module aandacht besteedt aan voeding, beweging en uiteraard het mentale aspect van gezondheid. De school heeft als missie om leerlingen bewust te maken van kwaliteit van leven en de daarbij behorende leefstijl. In de onderbouw krijgen de leerlingen ook het vak Verzorging waar gezondheid ook een belangrijk onderwerp is. Kortom in alle leerjaren komt dit onderwerp aan bod. In de omschrijving staat ondersteunen bij activiteiten, daarmee wordt aangegeven dat leerlingen zelf zaken leren organiseren omtrent sport en voeding. Denk aan initiatieven zoals gezonde voeding aanbieden in de kantine of het organiseren van een voetbaltoernooi of ondersteuning bij danslessen.

Het ABC Noorderlicht is een gezonde school

We mogen met trots verkondigen dat wij officieel het vignet Gezonde School hebben behaald. De organisatie van www.gezondeschool.nl heeft dit vignet gegeven omdat ABC Noorderlicht structureel werkt aan het verbeteren van de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers. Onze school besteedt veel aandacht aan persoonlijke en sociale ontwikkelingen van de leerlingen en personeel. Door op alle fronten te werken aan een gezond klimaat, verbeteren we ook schoolprestaties en is er minder lesuitval. Het Noorderlicht is ook geselecteerd om deel te nemen aan het schoolfruit programma van de EU. Lessen staan in het teken van groente, fruit en gezonde voeding, plus 20 weken lang ontvangen de leerlingen uit de onderbouw 2 á 3 stuks fruit in de week.

Sport speelt een grote rol op het ABC Noorderlicht.

In het kader van gezondheid speelt sport natuurlijk een hele grote rol op onze school. Wij zijn een VMBO in Amsterdam met de officiële erkenning “sportactieve school”. Dit certificaat wordt verstrekt door de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding en NOC/NSF. Wij zijn hier natuurlijk super trots op! Voor meer informatie bekijk de volgende pagina’s

http://www.abcnoorderlicht.nl/onze-school/bijzondere-prestaties/erkenning-sportactieve-school/

http://www.abcnoorderlicht.nl/onze-school/bijzondere-prestaties/gezonde-schoolkantine/