VMBO Passend Onderwijs Amsterdam

Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht is een VMBO school gelegen in Amsterdam Noord. Uiteraard is het aanbod passend onderwijs ook bij onze school van kracht. Inmiddels hebben wij een hecht team opgebouwd om de beperkingen van sommige leerlingen te signaleren en professioneel passende ondersteuning te bieden. Een mentor is voor alle leerlingen natuurlijk een zeer belangrijk persoon qua begeleiding, maar voor leerlingen die vallen onder het passend onderwijs gaat het een stapje verder dan de mentor. Naast een sterk mentoren team beschikken wij namelijk ook over ondersteuning die nog specifieker kan ingaan op de hulpvraag van een leerling en de ouders.

Wij beschikken over leerlingbegeleiders die binnen de school onze zorg leerlingen passende hulp bieden. Samen met de leerlingen wordt er gekeken naar zaken zoals planning en problemen bij specifieke vakken. Daarnaast staat het sociaal emotioneel welbevinden natuurlijk op een prominente plek. Al onze VMBO zorgleerlingen vallen in de portefeuille van onze ondersteuningscoördinator. Een ondersteuningscoördinator zorgt ervoor dat de zorgleerlingen binnen onze school in kaart worden gebracht en tijdens het in kaart brengen worden de passende instanties daarbij betrokken. Een ondersteuningscoördinator is een essentiële spin in het web.

Onze zorgleerlingen leerlingen worden besproken binnen het ZAT. ZAT staat voor Zorg Advies Team. Dit team komt regelmatig samen en bestaat uit onze eigen ondersteuningscoördinator en leerlingbegeleiders. Onze VMBO passend onderwijs leerlingen worden voorgelegd aan externe aanwezige instanties zoals de leerplichtambtenaar, de orthopedagoog, en de BPO (begeleider passend onderwijs). Dit is een hele prettige manier van werken. De school legt een casus voor van een leerling en ongeveer 10 professionals kunnen vervolgens kijken wat het plan van aanpak/advies gaat worden. Dit advies wordt dan namens het ZAT gecommuniceerd naar de ouders en de leerling.

Zoals in het begin al wordt genoemd is het de taak van een school om te signaleren en daarnaar te handelen. Het gebeurd regelmatig dat leerlingen met een blanco basisschool dossier bij ons binnenkomen. Op papier niets aan de hand, maar gaandeweg bij ons op school blijkt een leerling toch binnen het autistische spectrum te vallen. Zowel ouders als voormalige basisschool reageren dan vaak ontzet. Tevens is het ook een openbaring, want nu kan er passend onderwijs gegeven worden. Deze ondersteuning heeft de leerling bijna 8 jaar moeten missen en de kans op achterstanden is dan enorm. Ons aanbod van passend onderwijs in Amsterdam is van dien aard dat wij snel aan de hulpvragen van ouders en leerling kunnen voldoen.

Wilt u meer weten over ons zorgaanbod? Bezoek dan onze pagina: https://www.abcnoorderlicht.nl/onze-school/zorg-en-begeleiding/