VMBO Kunst Amsterdam

Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht mag men wel scharen onder de noemer van een VMBO school in Amsterdam waar veel aandacht wordt besteed aan kunst. In de onderbouw bieden wij 2 jaar lang de vakken beeldende vorming en drama. Bij deze vakken wordt een basis gelegd aangaande expressie in de verbale/non verbale zin en uiteraard ook in de kunstzinnige sferen. Bij beeldende vorming wordt aandacht besteedt aan design anno nu, maar komen ook de basistechnieken naar voren die al eeuwen oud zijn. Het vak drama is puur gericht op durven, jezelf voor een groep durven uiten verbaal en non verbaal. Je dusdanig veilig voelen binnen de groep om heel creatief om te gaan met rollenspellen en ze uiteindelijk zelf te ontwikkelen. Kortom, kunst, expressie en vormgeving vormen een aanzienlijk deel van ons wekelijkse VMBO lesprogramma in de onderbouw van ABC Noorderlicht.

VMBO Kunst Bovenbouw

In leerjaar 3 krijgen de leerlingen te maken met de Kunstvakken. Zowel in de sector economie als bij de sector zorg en welzijn volgen leerlingen diverse modules gericht op kunst. Volgens ons hoort dit simpelweg bij de vorming van een leerling. 1 uur per week volgen alle 3de klassen de kunstvakken en na het 3de leerjaar stopt het. Het 4de leerjaar staat in het teken van examen doen voor de verplichte vakken. Wij zijn er echter van overtuigd dat na 3 jaar kunstzinnige vorming de leerlingen wel een prachtige basis hebben meegekregen en daar zeker profijt van zullen hebben bij hun vervolg opleding en voor de rest van hun leven.

Voor een compleet overzicht betreft het lesaanbod van kunst op het VMBO ABC Noorderlicht, click op onderstaande link:
http://www.abcnoorderlicht.nl/onze-school/onderwijs/lessentabel/

Een loopbaan in de kunst?

Het ABC Noorderlicht biedt ieder leerjaar het vak LOB (loopbaan orientatie) aan. Hier wordt gewerkt aan jouw toekomstige keuze betreft jouw carriere. Als nu blijkt dat je steeds uitkomt op een creatieve kunstzinnige baan, dan zullen wij jou daarin begeleiden en een passend traject zoeken. Het ontdekken van jouw talenten en daar op inzoomen is waar het ABC Noorderlicht voor staat!