VMBO Economie en Ondernemen Amsterdam

Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht is een VMBO school gelegen in Amsterdam Noord. Onze school richt zich op drie belangrijke sectoren binnen het VMBO, te weten Zorg en Welzijn, Economie en Ondernemen en (T)D&P. Het Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht biedt een breed economie programma aan waar diverse beroepsroutes worden aangeboden. In de sector economie biedt het Noorderlicht twee beroepsroutes aan en binnen iedere beroepsroute bevinden zich verschillende keuzevakken.

VMBO Economie en Ondernemen

Het Noorderlicht is een VMBO school die zich binnen het aanbod van het vak Economie ook toespitst op ondernemen. Ondernemen is helemaal iets van deze tijd. We hebben te maken met een economische groei waar de vraag naar vakmensen en nieuwe ondernemers erg hoog ligt. Het past ook bij de eeuwenoude Amsterdamse handelsgeest om voor sector Economie te kiezen. Als Amsterdammer zit je nu eenmaal dichtbij een bloeiende banenmarkt en een grote afzetmarkt. In de bovenbouw van sector economie kan een leerling zijn eigen weg bepalen door bijvoorbeeld te kiezen voor de module Commercieel met daarnaast het keuzevak ondernemen en/of marketing. Zo ben je volledig toegerust om te beginnen aan je vervolgopleiding op MBO niveau 2 t/m 4.

Keuzevakken en beroepsroutes sector VMBO Economie en Ondernemen

Binnen iedere beroepsroute van sector VMBO Economie en Ondernemen van het Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht worden er 4 keuzevakken aangeboden. Om te beginnen bij de beroepsroute Cash & Catering, hier staat het ondernemerschap centraal gericht op evenementen en catering. Bij de beroepsroute Building Business staan vakken zoals Marketing en de basis van het ondernemen centraal. Bij het keuzevak Marketing leer je over diverse strategieën die bestaande formules een nieuwe impuls zullen geven. Kies je voor het keuzevak Presentatie en Styling dan leer je een eigen website of webshop te bouwen en te onderhouden, hierbij speelt het begrijpen van E-commerce een grote rol.

Informatie over ons aanbod sector Economie en Zorg en Welzijn

Om een gedegen indruk te krijgen van ons complete aanbod is het raadzaam om onderstaande pagina’s tot u te nemen:

De beroepsroutes

http://www.abcnoorderlicht.nl/onze-school/onderwijs/bovenbouw/

Het is goed om te weten dat de keuze voor een sector pas vanaf het 3de leerjaar in zal gaan. Aan het eind van het tweede leerjaar krijgen de leerlingen de Cito Adviestoets waarin hun niveau wordt vastgesteld. In de bovenbouw zullen ze dan de vakken en hun route gaan volgen op basis, kader, gemengd of theoretisch niveau. Deze leerwegen heeft het Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht allemaal in huis.