Amsterdams Beroepscollege Amsterdam

Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht is een moderne vmbo school gelegen in Amsterdam Noord. Wij zijn er om jongeren in Amsterdam hun talenten te laten ontdekken en deze samen met ons te ontwikkelen. Ons vmbo streeft ernaar om jongeren meer kansen te geven en zet zich daar iedere dag voor in. Inclusief onderwijs; exclusief voor onze leerlingen. ABC Noorderlicht is het Amsterdams Beroepscollege voor jongens en meisjes. Gericht op de Amsterdamse arbeidsmarkt en het mbo. We bieden een breed beroepscollege, waarin we met elkaar werken aan een praktische beroepskeuze en een goede beroepsvoorbereiding. Wij staan in voor de vorming van jongeren, waardoor zij met succes kunnen deelnemen aan de toekomstige samenleving. Leerlingen die bij ons na vier jaar vmbo een diploma halen, kunnen met een meer dan gemiddelde kans op succes starten aan een vervolgopleiding. Voor leerlingen die hierbij extra ondersteuning en zorg nodig hebben, wordt deze op verschillende manieren geboden. Het streven van ABC Noorderlicht is om leerlingen de gelegenheid te bieden zich breed te ontplooien en te leren voor het leven.

De basis van onze visie: onze leerlingen groeien door goed onderwijs, sterke leerlingbegeleiding en échte zorg en aandacht, zodat ze aan de slag kunnen in Amsterdam óf daarbuiten.

Niveaus: Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg, Beroepsmavo (TL).

Sectoren: Zorg & Welzijn, Economie, (T)D&P