Beroepsmavo/Nieuwe Leerweg

In het schooljaar 2021-2022 jaren wordt in een landelijke pilot de gemengde leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL) van het vmbo samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Het Noorderlicht doet mee aan deze pilot voor de sector Zorg & Welzijn. Naast de algemeen vormende vakken volgen de leerlingen het praktijkgerichte programma. Het praktijkgerichte programma
bestaat uit praktische realistische projecten, uit te voeren in en buiten de school (bedrijfsleven, instellingen, overheden , vervolgonderwijs).
Leerlingen ontwikkelen/ontwerpen/onderzoeken en maken dingen en voeren taken uit. Het doen van de taken wordt ondersteund door een aanpak van rubrics. Bij de toepassing van rubrics staat centraal: een heldere aanpak voor de leerling met duidelijke open opdrachten, een eigen beoordelingsaanpak zodat het zelfstandig aanpakken en doorlopen van de praktische opdrachten gestimuleerd wordt.
De Beroepsmavo sluit aan op mbo niveau 4 of havo.

Vanaf 2024 zal GL en TL (landelijk) niet meer bestaan en zal deze Nieuwe Leerweg ook voor de sector Economie en (T)D&P een feit zijn.