Informatie over het coronavirus

Maatregelen coronavirus

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan houden we ons als school aan de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Die richtlijnen zijn:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes

Verder adviseren we onze medewerkers en leerlingen elkaar voorlopig geen hand te geven.

Bij gezondheidsklachten

Mocht u of uw kind(eren) gezondheidsklachten hebben (verkoudheid, hoesten, koorts, benauwdheid) en in een van de risicogebieden zijn geweest, dan is het advies van de overheid: blijf thuis, neem telefonisch contact op met de huisarts en de GGD. Informeer ook de school over uw bevindingen.

Als iemand in uw omgeving besmet is en u of uw kind(eren) hebt contact met hem of haar gehad, dan zal de GGD u bellen en vragen uw gezondheid twee weken goed in de gaten te houden. Informeer de school over deze situatie. Het coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Als u ziekteverschijnselen krijgt, blijf thuis en neem contact op met uw huisarts. Informeer opnieuw ook de school.

 

Schoolreizen

Wat betreft schoolreizen geldt dat bij een negatief reisadvies de reis wordt geannuleerd. In alle andere gevallen volgen we de adviezen van de GGD en RIVM. U wordt waar nodig apart hierover per brief geïnformeerd.

Verdere informatie

Alle ouders en leerlingen hebben ook een brief ontvangen met nadere informatie over de richtlijnen en maatregelen.

Voor de meest actuele stand van zaken en antwoorden op de meest gestelde vragen, kunt u bellen met het algemene informatienummer 0800-1351 of terecht op de navolgende websites:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over- coronavirus-en-onderwijs

RIVM

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

GGD

https://www.ggd.amsterdam.nl/infectieziekten/infectieziekten/infectieziekten/nieuw-coronavirus/

https://www.ggdzw.nl/contact/

Gemeente

https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/coronavirus/

Reisadviezen van de overheid

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen