Onze school doet mee aan deze campagne en draagt haar steentje bij!

De fietser is een kwetsbare deelnemer aan het verkeer. Zien en gezien worden is voor fietsers van groot belang. In het najaar wordt daar aandacht voor gevraagd in de campagne ‘Ik val op’.

De campagne is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en wordt uitgevoerd in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, TeamAlert, Fietsersbond en de ANWB.

Zeker overdag doen kinderen nooit uit zichzelf het fietslicht aan. Ze zien toch nog genoeg? Ze beseffen niet dat door anderen gezien worden veel belangrijker is. Maak met je kind daarom de afspraak dat hij/zij het fietslicht in ieder geval aandoet als:

  • de straatverlichting aangaat;
  • andere fietsers het licht aanhebben;
  • de etalageverlichting gaat branden.

Als kinderen meerijden in de auto, kun je hen er op wijzen hoe slecht een fietser zonder licht te zien is. Doe dat regelmatig en het liefst in het donker ’s avonds en bij slecht zicht overdag.