Persconferentie woensdag 6 mei

Geachte ouders/verzorgers,

 

Woensdag 6 mei jongstleden is het duidelijk geworden in de persconferentie van de regering dat er stap voor stap weer het een en ander mogelijk gaat worden in Nederland na de Corona lock-down. Dat is op zichzelf natuurlijk goed nieuws. Langzaam maar zeker gaat de economie weer draaien.

 

Ook de scholen gaan geleidelijk weer open.

Concreet betekent dit dat de Basisscholen vanaf 11 mei weer open gaan en dat de Voorgezet Onderwijsscholen op 2 juni weer open gaan.

 

Voor ABC Noorderlicht betekent dit dat we nu bezig zijn om de heropening uit te werken. Hierbij is het van belang dat wij ons realiseren dat er een kleine vier weken onderwijs rest tot aan de zomervakantie.

 

In deze korte periode is de school verplicht een aantal zaken netjes af te ronden:

 

Leerjaar 4) Eindexamens afronden; diplomering en de organisatie van de (eventuele?) herexamens.

Leerjaar 3) Bij de derde jaars moeten de schoolexamentoetsen van periode 3 en 4 afgenomen worden

Leerjaar 2) Voor de tweede jaars is er een toetsweek.

Leerjaar 1) Voor de eerste jaars is er een toetsweek.

 

Vanzelfsprekend is de school verplicht bij alle bovenstaande activiteiten de 1,5 meter afstand te organiseren voor leerlingen, ouders en natuurlijk ook de docenten.

 

Als bovenstaande goed georganiseerd is kunnen we pas kijken wat er nog wenselijk en mogelijk is voor onderwijs in de school zelf.

In het kader van de COVID 19 crisis is het PTO (onderbouw) en PTA (bovenbouw), in samenspraak met de MR en de inspectie, aangepast. Leerlingen worden komende week geïnformeerd over de toetsen en opdrachten die zij de komende weken nog moeten doen. Ouders kunnen komende week de aangepaste versies ook op de website vinden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Thijs Remmers

Directeur

Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht