Leerlingen organiseren een evenement!

 

Bovenbouw leerlingen van (de studierichting Cash & Catering en Excellent Events) van het Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht zijn gastheer en -vrouw geweest voor een bijzonder evenement en laten vol trots zien wat zij de afgelopen school- jaren op onze school hebben geleerd. Samen met onze vakdocenten is het evenement zorgvuldig voorbereid. Gedurende de hele dag hebben de leerlingen in de moderne keukens van het Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht gewerkt aan een ruime selectie van gezonde hapjes, broodjes en huisgemaakte soep. De gasten van de gemeente en Topscore werden professioneel door de leerlingen ontvangen.

De leerlingen liepen rond in de bedieningen zorgde er voor dat het de gasten aan niets ontbrak om van de avond te genieten.

Tijdens deze avond werd het eerst exemplaar van het vernieuwde con- venant Topscore ondertekend door Coby van Berkum, voorzitter dagelijks bestuur Bestuurscommissie Stadsdeel Noord en Thijs Remmers, directeur van het Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht. De afspraken die er tus- sen de scholen en de gemeente in het verleden zijn gemaakt dateren al weer van zo’n tien jaar geleden. Directies zijn veranderd, er zijn nieuwe scholen bij gekomen of gefuseerd. Ook zijn

er rondom het Veilig Sportklimaat, verantwoordelijkheid en aansprake- lijkheid tijdens naschoolse activitei- ten, nieuwe werkwijzen ontwikkeld. Voldoende redenen om het conve- nant te vernieuwen en het op een feestelijke wijze te ondertekenen.

Voor het Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht is dit het eerste evenement dat op deze wijze georganiseerd is. Wij hopen dat er meer bedrijven zijn die samen met onze school bijzondere evenementen gaan organiseren zodat onze leerlingen in het kader van vernieuwend VMBO nog meer waardevolle ervaringen op doen!