Informatie over eindexamen 2020

Beste ouders en leerlingen,

Misschien dat iedereen vanochtend de persconferentie van minister Slob heeft gevolgd met betrekking tot de strengere maatregelen over het Corona virus specifiek voor het onderwijs aan de examenleerlingen.
Die persconferentie is heel duidelijk geweest:
  • Het Centraal Examen komt dit jaar te vervallen.
  • Het Schoolexamen wordt leidend.
Op dit moment zijn wij druk aan het uitzoeken per individuele leerling wat dit voor gevolgen heeft.
Maandag 30 maart maken wij bekend wanneer de individuele leerling gebeld wordt om heel specifiek met die leerling door te nemen wat voor hem of haar de gevolgen zijn van het vervallen van het Centraal Examen en voor het voltooien van het Schoolexamen.
Maandag dus meer.
Met vriendelijke groet,
T. Remmers, directeur
D. van der Meij-Duin, examensecretaris