Gefeliciteerd, geslaagd!

Wij zijn trots op onze leerlingen en docenten. Weer met ruim 98% geslaagden scoren we boven het landelijke gemiddelde.

Het slagingspercentage op het VMBO is landelijk ongeveer 95,2%. Dit percentage is laatste jaren aan het stijgen. Het slagingspercentage kan nog verder worden uitgesplitst naar VMBO stroming:

  • Slagingspercentage VMBO BB: 97,5%, op onze school is dit ruim 98%
  • Slagingspercentage VMBO KB: 95,3%, op onze school is dit ruim 98%
  • Slagingspercentage VMBO TL/GL: 94,3%, volgend jaar doen de eerste GL leerlingen eindexamen!