Een feestje voor onze eindexamenleerlingen

De zaal was goed gevuld met trotse examenleerlingen, familie en docenten!