Aanpassing lesrooster vanwege coronavirus

Maandag is er een aangepast lesrooster vanwege het coronavirus. De leerlingen starten het 3e lesuur en hebben dus de eerste twee uur vrij. De docenten zijn echter wel vanaf het 1e uur aanwezig. Hierdoor kan de school ’s morgens vroeg inventariseren hoeveel leerlingen en docenten aanwezig zijn en vervolgens een passend rooster maken voor de rest van de dag!